Office 2016 Product Key sale frevvy Buy Cheap Office 2016 products Activation keys 4.8/5 (from 354 reviews) 25.49USD Suppliers cheap Office 2016 Product Key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

17.10.2018

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденный приказом МООС РК от 28.06.2007г. №204-п п.53 ТОО «ПРОИНСЕТ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний проекта «Разработка золашлаков». Сбор письменных предложений и замечаний принимается по адресу: область, город, ул, дом. Тел: тел.+7 705 711 04

17.10.2018

ҚР-ның Экологиялық кодексінің 57-2 бабына сәйкес «Қазалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобил жолдары бөлімі» ММ-імен: «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би елді мекеніндегі тұтынушылардың учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы»; жұмыс жобалары бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі азаматтар қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын электрондық пошта мекенжайы: erkasym@mail.ru Құжаттаманы әзірлеуші: «ПРОИНСЕТ» ЖШС-і, тел.+7 705 711 04 08

15.10.2018

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007г. № 204-п – пп51 Акционерное Общество “Аралтуз” проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту: «Узел погрузки технической соли в МКР в крытые вагоны в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области»; Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата 112 е-mail: kazgosproekt@mail.ru Конт телефон: 8-776-876-77-11

16.10.2018

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28.06.2007г. № 204-п – пп51 Акционерное Общество “Аралтуз”проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту: «Узел погрузки технической соли в МКР в крытые вагоны в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области»;

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу:

г.Кызылорда, ул.КоркытАта 112

е-mail:kazgosproekt@mail.ru

Конт телефон: 8-776-876-77-11

15.10.2018

Қоғамдық тыңдауларды өткізудің 2-параграфы, 22 тармағына сәйкес,  «3D Oil»  ЖШС «Қызылорда облысы Сырдария ауданы Аманоткел ауылдық округіндегі автожанармай бекетінің құрылысы»  тарауын талқылау бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдаулар өткізетіні туралы хабарлайды. Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге, аталған нысан бойынша мәліметтер алуға және өздерінің ой-пікірлерін білдіруге мүмкіндік беріледі. Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты және ұсыныстар мен пікірлерді қабылдайтын Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының экологы Қайнаров Данияр,  тел.: 8(7242)605369 болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында өткізу көзделуде.  «Қоршаған ортаны қорғау» тарауын жасаушы «КазЭкосистемс» ЖШС-і. Байланыс деректері: Джанабилова А, тел. 27-52-99, email: kazecosystems@mail.ru.  Материалдар мен мүдделі жұртшылықтың пікірін есепке алу жөніндегі сауал парағы электронды түрде орналасқан Интернет-ресурс мекен-жайы: www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz. Ескертпелер мен ұсыныстарды қабылдау бойынша электрондық поштасының мекен-жайы: kazecosystems@mail.ru

15.10.2018

В соответствии с п. 22 параграфа 2 – Правила проведения общественных слушаний  ТОО «3D Oil» извещает о проведении общественных слушаний в форме опроса по обсуждению раздела «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство автозаправочной станций в округе Аманоткел, Аральского района Кызылординской области».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение. Ответственным за организацию общественных слушаний в форме опроса и осуществляющий прием замечаний и предложений является эколог Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Кайнаров Данияр, тел.: 8(7242)605369. Проведение государственной экологической экспертизы предусматривается в УПРиРП Кызылординской области. Разработчик раздела «Охрана окружающей среды» ТОО «КазЭкосистемс». Контактные данные: Джанабилова А. тел. 27-52-99, email: kazecosystems@mail.ru. Адрес Интернет-ресурса, где размещены материалы и опросный лист: www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz . Адрес электронной почты по приему замечаний и предложения: kazecosystems@mail.ru

15.10.2018

АО «ПККР» представляет на рассмотрение государственной экологической экспертизы в Департамент экологии по Кызылординской области проект ОВОС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1700м (+250) на контрактной территории 1928 (участков входящих в эту территорию) Карагандинская область, Республика Казахстан». В соответствии с п.2. ст.57 «Экологического кодекса РК», всем заинтересованным лицам предоставляется возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение в период проведения государственной экологической экспертизы. По всем вопросам обращаться: тел: 8 (7242) 230207.

12.10.2018

ТОО “ГИИЗ”  представляет на рассмотрение государственной экологической экспертизы в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области. РП “Бурение разведеочно-эксплуатационного скважины  № 8078 и резервной скважины № 8083 для хозяйственно-питьевого водоснабжения цементного завода ТОО “Компания Гежуба Шиели цемент” расположенного в пос. Шиели Кызылординской области. Заинтересованным лицам обращаться по тел 87242-27-77-57″

12.10.2018

В соответствии с п. 3 ст. 57-2 Экологического кодекса РК ТОО “Бурводстрой” организовывает проведения общественных слушаний по обсуждению раздела  охраны окружающей среды к рабочему проекту: 1. Бурение разведочно-эксплуатационной скважиния цементного завода  ТОО “Компания Гежуба Шиели Цемент” расположенного в пос. Шиели Кызылординской области.

Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется  возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение. Заказчик : ТОО “Бурводстрой” тел 87242-21-57-74. Разработчик: ТОО “ГИИЗ” тел 87242-27-77-57. Адрес Интернет-ресурса, где размещены материалы в электронном виде:  www/tabigat.e-kyzylorda.gov.kz. Электронная почта, где принимается замечание и предложения : giiz@inbox.ruАдрес, где можно ознокомиться с бумажным вариантам проекта : г. Кызылорда ул. Казантаева  25. Общественное слушание  проводится 12 ноября 2018 года в 11:00 часов по адресу : пос. Тсабугет, ул. Шукурова , 22 ТОО “Бурводстрой” конференц зал.

09.10.2018

«Kyzylorda Refinery» ЖШС –гі  Кызылорда қаласында «Экологиялық санаты К-4, К-5 мотор отынын шығаратын зауыт» жобасы бойынша өнім қуаттылығы  жылына 200 мың тонна мұнай өңдеу зауытын салу  жобасының «Қоршаған ортаға әсерін алдын-ала бағалау»  жобасына қоғамдық тыңдау  2018 жылдың 23 қазанында жергілікті сағат 10:00 – да Қызылорда қаласы, Мұстафа Шоқай,  305 мекен жайында орналасқан «ҚАТМӨЗ» ЖШС-нің мәжіліс залында өткізілетінін хабарлайды.  Жергілікті атқарушы орган «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы»  мемлекеттік мекемесі – Қайнаров Д., телефоны:  +7(7242) 60 53 69.  Жобаны әзірлеуші: ҚЖФ «КазНефтеТранс» ЖШС, e-mail: kazneftetrans@mail.ru Салынған күні: 24.09. 2018 жыл.

ТОО «Kyzylorda Refinery», сообщает о проведении общественных слушаний по проекту «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» на строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Кызылорда производительной мощностью 200 тыс.тонн/год переработки нефти по пректу: «Производство моторных топлив экологического класса К5», который состоится 23 октября 2018 года в 10.00 местного времени, по адресу: город Кызылорда, улица Мустафа Шокая, 305, актовый зал ТОО «КМНПЗ». Местный исполнительный орган: Государственное учреждение «Управление природными ресурсами и регулирования природопользования» по Кызылординской области – Кайнаров Д., телефон: +7 (7242) 60 53 69. Разработчик проекта: ТОО «ПСФ «КазНефтеТранс», e – mail: kazneftetrans@mail.ru Размещён: 24.09.2018 года.